Fiyat Politikasi (Dropshipping Data Privacy)
GİZLİLİK AKTİF HAKKINDA BİLDİRİM ve [ansme.com] GİZLİLİK POLİTİKASI

[ansmebuy.com] 'un Gizlilik Politikasına Giriş [ansmebuy.com]' a giriş yaparak
(böylece aynı zamanda “Web Sitesi”), aşağıda listelenen veri depolama koşullarını kabul etmeye dair açık onayınızı vermiş olduğunuz kabul edilecektir:

Verilerinizin Alınması ve Saklanması Prosedürü
Gizlilik Yasası (6698 sayılı yasa) uyarınca [ansmebuy.com], Web sitelerini kullanmak ve web sitesine bağlanmak için kayıt formları, anketler, bültenler, kullanıcı günlükleri, çerezler ve benzeri ile paylaştığınız kişisel verilerin veri amiri.

Bu bağlamda, [ansmebuy.com hizmetleri erişilebilir kılmak için kişisel verilerinizi kaydedecek, kategorize edecek, güncelleyecek ve işleyecektir. [ansmebuy.com] ayrıca, açık verildiyse ve kanunun sağladığı ölçüde kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşma yetkisine de sahiptir.

Bu kapsamda işlenecek kişisel veriler:

İnternete Bağlanırken Paylaşılan Veriler: Kullanıcıların, Web Sitesinin kullanımı sırasında veya kullanım sırasında kendi iradeleriyle paylaştıkları kişisel verilerden oluşur. Bu tür veriler, Web Sitesi ile paylaşılan tüm kişisel verileri içerir. Örneğin, Kullanıcıların isimleri, iletişim bilgileri, sosyal medya profilleri bu veri kategorisine girer.
Web Sitesinin Kullanımında Toplanan Veriler: Web sitesinin Cookies ve Heatmap sistemleri gibi çeşitli teknolojik araçlarla gerçekleştirilen kullanım verilerini hesaplamasını içerir. Örneğin, Kullanıcıların ilgi alanları ve web sitelerinin kullanım verileri bu veri kategorisine girer.
Hızlı Onay Olmadan İşlenebilen Veriler
[ansmebuy.com] talebinizi yerine getirmek veya işlemlerin kolaylaştırılması için kişisel verilerinizi onayınız üzerine kullanabilir. Bununla birlikte, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, aşağıda sıralanan bu koşullardan herhangi birinin mevcut olması

halinde, kişisel veriler Kullanıcı'nın izni olmadan işlenebilir: Eğer bir sözleşme taraflarının kişisel bilgileri, ihtiyaç doğrudan ilişkili olduğu sürece, işlenmelidir. sözleşmenin uygulanmasının oluşumuna,
Kişisel verilerin işlenmesi, haklarının ifa edilmesi, korunması veya korunması için zorunlu kılınması halinde, kişisel verilerin
Kullanıcı tarafından kamuya açıklanmış olması halinde
, kişisel verilerin veri denetçisinin yasal çıkarları için zorunlu olması halinde, Bu sürecin, Kullanıcı'nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemesi koşuluyla
, yasa tarafından açıkça belirtilmişse.
İlgili Üçüncü Tarafların Kapsamı
Verilerinizin paylaşılabileceği üçüncü taraflar aşağıdakilerden oluşur:

Elektronik İletişim Yasasına (5809 sayılı yasa) ve ilgili mevzuata göre kişisel bilgi alma hakkı olan kişi ve tüzel kişiler,
Hizmet aldığı, [ansmebuy.com] 'un şimdiki ve gelecekteki program ortakları ve diğer üçüncü taraflarla işbirliği yapan kişiler ve tüzel kişiler.
Kullanıcının Hakları
Gizlilik Yasası'nın 11. Maddesi uyarınca haklara hak kazanırsınız:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini bilmek, Kişisel verileriniz işleniyorsa
ilgili bilgileri istemek
, Verilerinizin neden olduğunu öğrenmek için Kişisel verilerinizin belirli bir amaç için uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını işleyip,
bilmek, Kişisel verilerinizin aktarıldığı yabancı veya yerli üçüncü şahısları tanımak,
Kişisel verilerinizin hatalı veya yanlış bir şekilde işlenip düzeltilmemesini talep etmek,
Kişisel verilerinizin Gizlilik Yasası'nın 7. Maddesi uyarınca silinmesini veya anonimleştirilmesini istemek, eğer işlenmenin gerekçeleri ortadan kalkarsa ve bunun için başka yasaklar yoksa
, Kişisel verilerinizin olduğu üçüncü taraflar hakkında bilgilendirilmeyi talep etmek için Paylaşılan,
Kişisel verilerin yasadışı süreci nedeniyle bir zarar varsa , hasar talep etmek.
Bankacılık Verileri
Bankacılık Verileriniz, Stripe, Iyzico gibi POS servis sağlayıcısı tarafından işlenecektir. Bankacılık Verilerinizi kredi kartları, banka hesapları vb. Gibi tutmuyoruz veya işlemiyoruz.

Diğer
Kişisel verileriniz, Web sitesinin kullandığı veya yerel bölgelerdeki veya yurtdışında sahip olduğu sunucularda saklanır.
Veri denetçisi olarak hareket eden zaman için, kişisel verilerin depolama süresi üç yıldır.
Web sitesi, kişisel verilerin gerekli teknik ve teknolojik standartlar olarak saklanmasıyla ilgili olağan bakımı gerçekleştirecektir.
Web sitesi Gizlilik Politikasını herhangi bir zamanda değiştirebilir. Değişiklikler, yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir.